Uppstallning på stall Fornbo

Uppstallning sker i box och omfattar även tillgång till gemensamma utrymmen så som spolspilta, förvaringsskåp, omklädningsrum, toalett, dusch, ridhus, ridvolt, rasthagar, sommarbete, samt gödselhantering, drift och underhåll.

I grund hyran ingår
Grovfoder upp till 10kg/dag.
Spånbal 1st/veckan.
Fodringar 4(3) stycken per dag, ut och insläpp till hage, täckeshantering 7 dagar i veckan.