Boo-Gård ligger norr om Åkersberga vid Skeppsdal. Gården är på totalt 150ha mark varav 50ha åkermark.
På gården finns stall med ridhus och hagar samt jakträttigheter, flygfält, sågverk och uthyrning av uppställningsplatser.
Vi, Annika och Hans med våra barn Emil och Jonas är fjärde generationen på gården. Vi har drivit och haft hästverksamhet sedan 1980-talet.
Annika ansvarar för stallet och hästarna. Hans ansvarar för underhållet av ridhusets och ridvoltens underlag.