Ridhuset och ridvolten är tillgängliga alla dagar det inte är träningar eller kurser, samt underhåll. Utomstående kan hyra ridhus/ridvolt per gång eller köpa månadskort. Hyran betalas innan eller i samband med att du rider.
Ridhushyra
Info
Pris
Manegehyra / Ridbana
100 kr/gång
Månadskort
Från den 1 till den 31 varje månad
600 kr/månad
VIKTIGT! Kontakta alltid Annika via sms eller ring på 070 814 70 22 innan för att se att ridhuset är ledigt.