Ridhusschema

Måndag:  Dressyr träning                                              från klockan 13:00                                                           
Tisdag:    Dressyr träning                                              från klockan 13:00

Onsdag.   Hinder framme i ridhuset

Torsdag:  Hoppning i grupp    Ragna (jämna veckor)      17:15-21:15  

               Hoppning i grupp    Lena (ojämna veckor)      17:15-21:15 

Fredag:

Lördag:

Söndag:  

 

Vid dressyr träning kan också andra rida samtidigt i ridhuset, dock inte andra samtidigt vid hoppning i grupp.

 

Vill du komma och rida i vårat ridhus ring alltid och föranmäl dig till Annika på mobil
nummer 
0708 14 70 22.